„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja
“Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych oraz wytwarzania oprogramowania”
mająca na celu
“Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:
“Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych oraz wytwarzania oprogramowania”